5/5 - (1 bình chọn)

Trong bản cập nhập gần đây Dropbox đưa ra tính năng Computer Backup, tính năng này cho phép bạn auto cập nhập các file thuộc 1 thư mục nhất định trên máy tính như “Desktop”, “Documents”, và “Downloads”, lên Dropbox.

Do người dùng kiểm soát file trong các thư mục auto backup không được tốt nên hay sinh ra tình trạng bị đầy Dropbox. Vì vậy bạn không nên bật tính năng này.

Sau khi sao lưu, các thư mục đó và các tệp bên trong chúng vẫn có thể truy cập được từ cùng một vị trí trên máy tính của bạn, đồng thời được sao lưu vào Dropbox. Mọi thay đổi hoặc xóa bạn thực hiện đối với các thư mục đó từ máy tính của mình hoặc trong Dropbox, sẽ được đồng bộ ở cả hai nơi. Bạn có thể truy cập các thư mục đó, các bản sao lưu trên Dropbox thương có tên như “My Mac [tên thiết bị]” hoặc “My PC [Tên thiết bị ]”, ở bất kỳ nơi nào bạn sử dụng Dropbox, như trên website: dropbox.com, Dropbox trên di động, và Dropbox trên máy tính để bàn.

Cách tắt tính Computer Backup trên máy tính

Rất nhiều người tìm cách xóa thư mục “My PC” hoặc “My Mac” trên máy tính do tài khoản bị đầy nhưng không thể xóa được, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách “xóa” như sau.

Lưu ý: 

 • Bạn phải cancel tính năng này trên máy tính, nếu máy tính của bạn đã gỡ cài đặt Dropbox thì bạn phải cài đặt lại và đăng nhập lại dữ liệu
 • Việc xóa các file hoặc thư mục trong “My PC” hoặc “My Mac” cũng sẽ xóa tương tự trên Dropbox
 • Bạn có thể Unlink Dropbox từ trên website dropbox.com

Tham khảo cách đăng nhập Dropbox chuẩn để không bật tính năng này:

>>>Tham khảo: Đăng nhập Dropbox đúng cách

Cách tắt Computer backup sau khi đã setup:

 1. Click vào icon Dropbox ở góc màn hình (Windows) hoặc menu bar (Mac).
 2. Click hình ảnh profile của tài khoản.
 3. Click Preferences.
 4. Click vào Backups tab.
 5. Click Manage backup.
 6. Xóa nút tích ở các thư mục mà bạn muốn dùng backup leen Dropbox hoặc xóa luôn nút tích ở ô My Mac/My PC để tắt toàn bộ backup các thư mục.
 7. Click Save.
 8. Chọn Keep content in folders on this PC/Mac hoặc Leave content in Dropbox.
  • Với Keep content in folders on this PC/Mac thì file/folder sẽ dừng đồng bộ và vẫn nằm trong các thư mục trên máy tính như cũ. File/folder trên Dropbox không còn.
  • Với Leave content in Dropbox,thì file/folder sẽ dừng đồng bộ và vẫn nằm trong các thư mục trên máy tính như cũ, file/folder vẫn sẽ còn trên Dropbox và Dropbox sẽ sinh ra 1 thư mục “My files in Dropbox”
 9. Click Stop backup.
 10. Click Close.

Một số máy tính sẽ có giao diện khác thì bạn làm như sau:

 1. Click vào icon Dropbox ở góc màn hình (Windows) hoặc menu bar (Mac).
 2. Click hình ảnh profile của tài khoản.
 3. Click Preferences.
 4. Click vào Backups tab.
 5. Click Manage backup.
 6. Kéo xuống phía dưới, chọn mục Disable backup

 

7. Nhấn Disable backup

Cách xóa thư mục My PC tạo ra từ tính năng Computer Backup của Dropbox:

Setting> Security>Devices> Xóa máy tính đã đăng nhập> quay lại xóa thư mục MY PC.

Xem video hướng dẫn bên dưới:

 

Cách bật tính Computer Backup trên máy tính

Để bật tính năng này bạn làm theo các bước như sau

 1. Click vào icon Dropbox ở góc màn hình (Windows) hoặc menu bar (Mac).
 2. Click hình ảnh profile của tài khoản.
 3. Click Preferences.
 4. Click vào Backups tab.
 5. Click Manage backup.
 6. Chọn folders bạn muốn auto Back up.
 7. Click Next hoặc Set up,hoàn thành các bước còn lại.
  • Đối với Mac : Click OK để cấp quyền cho Dropbox truy cập thư mục.