Rate this post

Cách đổi mật khẩu Dropbox trên website: Dropbox.com

Để đặt lại mật khẩu trên Dropbox bạn cần có quyền truy cập tài khoản email của bạn. Cách thức đổi mật khẩu như sau :

 1. Truy cập dropbox.com.
 2. Click Sign in.
 3. Click Forgot your password? Ngay phía dưới nút Sign in.
 4. Điền địa chỉ email đã tạo tài khoản Dropbox. Dropbox sẽ gửi link để đặt lại mật khẩu vào hòm thư đó.
 5. Click vào link trong email để tạo mật khẩu mới.

Cách đổi mật khẩu trong cài đặt của tài khoản

Cách đổi mật khẩu khi bạn đã đăng nhập vào trong Dropbox.com như sau:

 1. Đăng nhập vào dropbox.com.
 2. Click vào avatar ở top trên cùng bên phải.
 3. Click Settings.
 4. Chọn vào mục Security tab.
 5. Chọn Change password.
 6. Điền email đã đăng ký Dropbox rồi nhấn Enter, trong email sẽ có link để đổi lại mật khẩu mới.
 7. Click vào link trong email để hiện ra 1 trang đặt mật khẩu mới.