Rate this post
Bạn có thể chia sẻ một thư mục trong Dropbox để cho mọi người xem hoặc chỉnh sửa quyền truy cập vào nội dung của thư mục đó. Khi bạn mời mọi người vào một thư mục trong Dropbox của bạn, nó sẽ trở thành một thư mục chia sẻ. Các thư mục được chia sẻ được thêm vào tài khoản Dropbox của mỗi thành viên và thay đổi nội dung của thư mục được chia sẻ đồng bộ hóa với tất cả những người có thể truy cập chúng.
Bạn có thể mời mọi người làm người xem hoặc người chỉnh sửa vào thư mục được chia sẻ. Những người có quyền truy cập chỉnh sửa vào thư mục được chia sẻ có thể:
 1. Xem tệp
 2. Nhận xét về tệp
 3. Chỉnh sửa tệp

Cách chia sẻ thư mục trên Dropbox

Để chia sẻ thư mục trên Dropbox:

Trên website: dropbox.com

 1. Đăng nhập vào dropbox.com.
 2. Chọn thư mục bạn muốn chia sẻ.
 3. Nhấp vào nút Share màu xanh xuất hiện.
 4. Nhập địa chỉ email của những người cần quyền truy cập chỉnh sửa vào thư mục.
 5. Chọn Can edit từ trình đơn kéo xuống. Bạn cũng có thể chọn Can view để biến người xem thành người xem.
 6. Thêm thông báo về các tệp và nhấp vào Share.

Trên điện thoại, máy tính bảng

 1. Mở ứng dụng Dropbox.
 2. Tìm thư mục bạn muốn chia sẻ.
  • Trên Android: Nhấn vào mũi tên xuống.
  • Trên iOS: Nhấn vào biểu tượng … (dấu ba chấm).
 3. Nhấn Share.
 4. Nhập địa chỉ email của những người bạn muốn có quyền truy cập chỉnh sửa.
 5. Trong tùy chọn These People, chọn Can edit. Bạn cũng có thể chọn Can view để biến người xem thành người xem.
 6. Thêm tin nhắn về các tập tin và nhấn Send.

Trên máy tính:

 1. Nếu bạn chưa có, hãy cài đặt ứng dụng Dropbox dành cho máy tính để bàn.
 2. Mở thư mục Dropbox của bạn.
 3. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn chia sẻ.
 4. Chọn Share…
 5. Nhập địa chỉ email của những người bạn muốn mời.
 6. Chọn Can edit từ trình đơn kéo xuống. Bạn cũng có thể chọn Can view để biến người xem thành người xem.
 7. Thêm thông báo về các tệp và nhấp vào Invite.