Rate this post

Cách kiểm tra dung lượng tài khoản trên website Dropbox.com

Để kiểm tra dung lượng khả dụng trên dropbox, bạn làm như sau:

  1. Đăng nhập tài khoản trên dropbox.com.
  2. Click vào avatar trên cùng của các trang.
  3. Click Manage account rồi chọn Plan.

4. Sẽ có dùng using abc MB/GB of XY GB (abc là số dung lượng đã dùng, XY là dung lượng khả dụng của Dropbox). XY chính là dung lượng của tài khoản Dropbox của bạn.

 

Cách kiểm tra dung lượng tài khoản Dropbox trên máy tính

  1. Click vào icon Dropbox ở góc phải trên máy tính

2. Sau đó chọn Preferences

3. Chọn tab Account. Có mục Space, có nội dung “ab% of XX GB used” => XX là dung lượng của tài khoản.

Cách kiểm tra dung lượng Dropbox của tài khoản trên iPhone

  1. Bật Dropbox trên thiết bị

2. Mở mục “Recent” sau đó chọn “Accounts” ở phía dưới bên phải màn hình

3. Tìm mục “Space Used.”

Sẽ có nội dung “ab% of XX GB” => XX là dung lượng của tài khoản.

Cách kiểm tra dung lượng Dropbox của tài khoản trên điện thoại Android

  1. Mở Dropbox trên điện thoại

2. Chạm vào menu 3 dấu gạch ở góc trên bên trái

3. Khi menu mở ra, bạn sẽ thấy dung lượng tài khoản ở chỗ “ab% of XX GB used” => XX là dung lượng của tài khoản

 

Cách kiểm tra dung lượng mà tài khoản của bạn đã tăng thêm được.

Dropbox ngoài 2 GB cơ bản, bạn có thể kiếm thêm dung lượng. Tham khảo link chúng tôi hướng dẫn tại đây

Để kiểm tra bạn đã kiếm thêm được bao nhiêu dung lượng, bạn làm theo cách như sau:

  1. Đăng nhập tài khoản trên dropbox.com.
  2. Click vào avatar trên cùng của các trang.

3 . Click Settings rồi chọn tab Refer a friend.

4. Total bonus space earned là tổng dung lượng mà tài khoản của bạn đã tăng thêm. Có 2 mục dung lượng tăng thêm

  • From referrals: dung lượng tăng lên từ mời bạn bè, dung lượng này là dung lượng vĩnh viễn, tối đa thêm được 16 GB.
  • Other ways you’ve earned: dung lượng kiếm được từ các nhiệm vụ, phần thưởng khác